Nyborg Kommune

Du er her: Home Rammer Rammebestemmelser for enkeltområder Vedtaget 1.O.17

1.O.17

Bestemmelser

Plannummer 1.O.17 
Plannavn Nyborg, statsfængslet 
Anvendelse generelt Område til offentlige formål 
Anvendelse specifik Sociale institutioner 
Anvendelse konkret Anden social institution 
Fremtidig zonestatus Byzone 
Zonestatus Landzone 
Plandistrikt Nyborg 
Bebyggelsesprocent 50% 
Bebyggelsesprocent af den enkelte ejendom 
Max. antal etager 1½ etage 
Max. bygningshøjde 8,5 m 
Bebyggelsens omfang Fængslets bygninger er i kommuneatlas udpeget med høj bevaringsværdi og er med betjentboligerne udpeget som bevaringsværdigt område. Om- og tilbygninger skal tilpasses den stedlige byggeskik med hensyn til placering, arkitektur, materialer og farvevalg. 
Lokalplaner Området er omfattet af lokalplan nr. 136 
Generelle rammer Her gælder også de generelle rammer 

Status

Vedtaget