Nyborg Kommune

Du er her: Home Rammer Rammebestemmelser for enkeltområder Vedtaget 1.O.18

1.O.18

Bestemmelser

Plannummer 1.O.18 
Plannavn Nyborg, Friskolen 
Anvendelse generelt Område til offentlige formål 
Anvendelse specifik Uddannelsesinstitutioner 
Anvendelse konkret Skole 
Fremtidig zonestatus Byzone 
Zonestatus Byzone 
Plandistrikt Nyborg 
Max. antal etager 3 etager 
Max. bygningshøjde 10 m 
Bebyggelsens omfang Om- og tilbygninger skal tilpasses den stedlige byggeskik med hensyn til placering, arkitektur, materialer og farvevalg. 
Lokalplaner Området er omfattet af lokalplan nr. 133 
Generelle rammer Her gælder også de generelle rammer 

Status

Vedtaget