Nyborg Kommune

Du er her: Home Rammer Rammebestemmelser for enkeltområder Vedtaget 1.O.2

1.O.2

Bestemmelser

Plannummer 1.O.2 
Plannavn Nyborg, Skovparkhallen og Rævebakkeskolen 
Anvendelse generelt Område til offentlige formål 
Anvendelse specifik Sociale institutioner 
Fremtidig zonestatus Byzone 
Zonestatus Byzone 
Plandistrikt Nyborg 
Bebyggelsesprocent 25% 
Bebyggelsesprocent af den enkelte ejendom 
Max. antal etager 1 etage 
Max. bygningshøjde 8,5 m 
Anvendelse Området kan anvendes til offentligt område i form af undervisning, administration og aktiviteter inden for social- og sundhedssektoren samt fritids- og idrætsformål. 
Bebyggelsens omfang Nybyggeri skal opføres under hensyntagen til den stedlige byggeskik, materialer og farver. 
Trafik Der skal sikres stiforløb mellem p-plads og skoven 
Lokalplaner Området er omfattet af lokalplan nr. 230 
Generelle rammer Her gælder også de generelle rammer 

Status

Vedtaget