Nyborg Kommune

Du er her: Home Rammer Rammebestemmelser for enkeltområder Vedtaget 1.O.21

1.O.21

Bestemmelser

Plannummer 1.O.21 
Plannavn Nyborg, politistation 
Anvendelse generelt Område til offentlige formål 
Anvendelse specifik Administration 
Fremtidig zonestatus Byzone 
Zonestatus Byzone 
Plandistrikt Nyborg 
Bebyggelsesprocent 110% 
Bebyggelsesprocent af den enkelte ejendom 
Max. antal etager 2½ etager 
Max. bygningshøjde 14 m 
Bebyggelsens omfang Bevaringsværdige bygninger skal bevares og evt. nybyggeri skal opføres under hensyntagen til den stedlige byggeskik, materialer og farver. 
Lokalplaner Området er omfattet af lokalplan nr. 107 og 142 
Generelle rammer Her gælder også de generelle rammer 

Status

Vedtaget