Nyborg Kommune

Du er her: Home Rammer Rammebestemmelser for enkeltområder Vedtaget 1.O.3

1.O.3

Bestemmelser

Plannummer 1.O.3 
Plannavn Nyborg, Skaboeshusevej, Hjemmet for døve 
Anvendelse generelt Område til offentlige formål 
Anvendelse specifik Sociale institutioner 
Anvendelse konkret Anden social institution 
Fremtidig zonestatus Byzone 
Zonestatus Landzone 
Plandistrikt Nyborg 
Bebyggelsesprocent 30% 
Bebyggelsesprocent af den enkelte ejendom 
Max. antal etager 1 etage 
Max. bygningshøjde 8,5 m 
Min. miljøklasse
Max. miljøklasse
Anvendelse Såfremt anvendelsen til institution ophører anvendes området til erhverv. 
Bebyggelsens omfang Bevaringsværdige bygninger skal bevares og evt. nybyggeri skal opføres under hensyntagen til den stedlige byggeskik, materialer og farver. 
Generelle rammer Her gælder også de generelle rammer 

Status

Vedtaget