Nyborg Kommune

Du er her: Home Rammer Rammebestemmelser for enkeltområder Vedtaget 1.O.4

1.O.4

Bestemmelser

Plannummer 1.O.4 
Plannavn Nyborg, Gymnasiet, Frisengårdsen m.m. 
Anvendelse generelt Område til offentlige formål 
Anvendelse specifik Uddannelsesinstitutioner 
Anvendelse konkret Gymnasium 
Fremtidig zonestatus Byzone 
Zonestatus Byzone 
Plandistrikt Nyborg 
Bebyggelsesprocent 50% 
Bebyggelsesprocent af den enkelte ejendom 
Max. antal etager 3 etager 
Max. bygningshøjde 12 m 
Anvendelse Børn- og ungeområde 
Bebyggelsens omfang Bevaringsværdige bygninger skal bevares og evt. nybyggeri skal opføres under hensyntagen til den stedlige byggeskik, materialer og farver. 
Lokalplaner Området er delvist omfattet af lokalplan nr. 88 
Generelle rammer Her gælder også de generelle rammer 

Status

Vedtaget