Nyborg Kommune

Du er her: Home Rammer Rammebestemmelser for enkeltområder Vedtaget 1.O.6

1.O.6

Bestemmelser

Plannummer 1.O.6 
Plannavn Nyborg, Provst Hjortsvej 
Anvendelse generelt Område til offentlige formål 
Anvendelse specifik Uddannelsesinstitutioner 
Fremtidig zonestatus Byzone 
Zonestatus Byzone 
Plandistrikt Nyborg 
Bebyggelsesprocent 25% 
Bebyggelsesprocent af den enkelte ejendom 
Max. antal etager 2 etager 
Max. bygningshøjde 8,5 m 
Anvendelse Børneinstitutioner, musik og kulturhus. 
Bebyggelsens omfang Lokalplanlægning skal ske for hele området under et. Bevaringsværdige bygninger, parkanlæg og stiforbindelse skal bevares. Bevaringsværdige bygninger skal bevares og evt. nybyggeri skal opføres under hensyntagen til den stedlige byggeskik, materialer og 
Lokalplaner Området er omfattet af byplanvedtægt nr. 16 
Generelle rammer Her gælder også de generelle rammer 

Status

Vedtaget