Nyborg Kommune

Du er her: Home Rammer Rammebestemmelser for enkeltområder Vedtaget 1.O.7

1.O.7

Bestemmelser

Plannummer 1.O.7 
Plannavn Nyborg, Sølyst 
Anvendelse generelt Område til offentlige formål 
Anvendelse specifik Sundhedsinstitutioner 
Anvendelse konkret Anden social institution 
Fremtidig zonestatus Byzone 
Zonestatus Byzone 
Plandistrikt Nyborg 
Bebyggelsesprocent 40% 
Bebyggelsesprocent af den enkelte ejendom 
Max. antal etager 3 etager 
Max. bygningshøjde 12 m 
Opholdsarealer Parkanlægget og den offentlige adgang til stranden skal bevares 
Lokalplaner Området er omfattet af lokalplan nr. 98 
Generelle rammer Her gælder også de generelle rammer 

Status

Vedtaget