Nyborg Kommune

Du er her: Home Rammer Rammebestemmelser for enkeltområder Vedtaget 1.O.8 ny

1.O.8 ny

Bestemmelser

Plannummer 1.O.8 ny 
Plannavn Område til offentlige formål 
Anvendelse generelt Område til offentlige formål 
Anvendelse specifik Kulturelle institutioner 
Anvendelse konkret Teater/kulturhus 
Fremtidig zonestatus Byzone 
Zonestatus Landzone 
Plandistrikt Nyborg 
Max. antal etager 3 etager 
Max. bygningshøjde 11 m 
Anvendelse Kulturelle institutioner 
Bebyggelsens omfang Den bevaringsværdige bygning skal søges integreret i formålet. Max. etageareal 1700 m2. 
Opholdsarealer Udearealer skal disponeres som en samlet enhed i relation til 1.E.18. Der må ikke hegnes mellem områderne. 
Lokalplaner Området er omfattet af helhedsplan for DSB-arealerne, Nyborg havn 
Særlige bestemmelser Der kan i området opføres max 1700 m2 etageareal. Ny bebyggelse skal opføres i den nordøstlige del af område mod Holmevej. 
Generelle rammer Her gælder også de generelle rammer 

Status

Vedtaget