Nyborg Kommune

Du er her: Home Rammer Rammebestemmelser for enkeltområder Vedtaget 1.O.9

1.O.9

Bestemmelser

Plannummer 1.O.9 
Plannavn Nyborg, Birkhovedskolen 
Anvendelse generelt Område til offentlige formål 
Anvendelse specifik Uddannelsesinstitutioner 
Anvendelse konkret Skole 
Fremtidig zonestatus Byzone 
Zonestatus Byzone 
Plandistrikt Nyborg 
Max. antal etager 3 etager 
Max. bygningshøjde 15 m 
Bebyggelsens omfang Bevaringsværdige bygninger skal bevares og evt. nybyggeri skal opføres under hensyntagen til den stedlige byggeskik, materialer og farver. 
Lokalplaner Området er omfattet af lokalplan nr. 100 
Særlige bestemmelser Området har en samlet rummelighed på 17.000 m2 etageareal. 
Generelle rammer Her gælder også de generelle rammer 

Status

Vedtaget