Nyborg Kommune

Du er her: Home Rammer Rammebestemmelser for enkeltområder Vedtaget 1.R.1

1.R.1

Bestemmelser

Plannummer 1.R.1 
Plannavn Nyborg, Teglværksskoven 
Anvendelse generelt Rekreativt område 
Anvendelse specifik Rekreativt grønt område 
Fremtidig zonestatus Byzone 
Zonestatus By- og landzone 
Plandistrikt Nyborg 
Anvendelse Restaurationsvirksomhed med få overnatningsmuligheder kan opretholdes. 
Bebyggelsens omfang Der må opføres mindre bygninger i tilknytning til områdets drift og rekreative udnyttelse 
Generelle rammer Her gælder også de generelle rammer 

Status

Vedtaget