Nyborg Kommune

Du er her: Home Rammer Rammebestemmelser for enkeltområder Vedtaget 1.R.10

1.R.10

Bestemmelser

Plannummer 1.R.10 
Plannavn Nyborg, Nyborg Strandcamping, Skærven og Fyns Badestrand 
Anvendelse generelt Rekreativt område 
Anvendelse specifik Rekreativt område 
Anvendelse konkret Strandareal 
Fremtidig zonestatus Byzone 
Zonestatus By- og landzone 
Plandistrikt Nyborg 
Max. antal etager 1 etage 
Max. bygningshøjde 4,5 m 
Anvendelse Strand med restaurant, kiosk og toiletbygning til områdets drift. 
Opholdsarealer Der skal sikres adgang og overgang til strandarealet. 
Lokalplaner Området er delvist omfattet af lokalplan nr. 105 og 138 
Generelle rammer Her gælder også de generelle rammer 

Status

Vedtaget