Nyborg Kommune

Du er her: Home Rammer Rammebestemmelser for enkeltområder Vedtaget 1.R.11

1.R.11

Bestemmelser

Plannummer 1.R.11 
Plannavn Nyborg, Knudshoved færgehavn 
Anvendelse generelt Rekreativt område 
Anvendelse specifik Lystbådehavn 
Anvendelse konkret Lystbådehavn 
Fremtidig zonestatus Byzone 
Zonestatus By- og landzone 
Plandistrikt Nyborg 
Max. bygningshøjde 12,5 m 
Anvendelse Området kan anvendes og bebygges i overensstemmelse med Knudshovedfredningen. 
Bebyggelsens omfang Der kan opføres max. 6.000 m2 etageareal. Bebyggelse kan opføres i punktvis indtil 18 m højde, såfremt det visualiseres og der argumenteres særligt herfor i forbindelse med lokalplanlægningen. 
Opholdsarealer Området indeholder og grænser op til særligt beskyttede naturområder. 
Lokalplaner Området er delvist omfattet af lokalplan nr. 36. Der skal udarbejdes ny lokalplan ved omdannelse af området. 
Særlige bestemmelser Der kan opføres bebyggelse i tilknytning til lystbådehavn, fx. udstillingsbygning, restauranter, cafeer, klubhuse, servicebygninger og lign. 
Generelle rammer Her gælder også de generelle rammer 

Status

Vedtaget