Nyborg Kommune

Du er her: Home Rammer Rammebestemmelser for enkeltområder Vedtaget 1.R.12

1.R.12

Bestemmelser

Plannummer 1.R.12 
Plannavn Nyborg, byparken i Svandammen 
Anvendelse generelt Rekreativt område 
Anvendelse specifik Rekreativt grønt område 
Anvendelse konkret Bypark 
Fremtidig zonestatus Byzone 
Zonestatus Byzone 
Plandistrikt Nyborg 
Bebyggelsens omfang Der kan opføres mindre bygninger i tilknytning til områdets drift og funktion f.eks. musikpavillon, naturskole eller lign. 
Trafik Stiforbindelser skal generelt opretholdes. 
Lokalplaner Området er omfattet af lokalplan nr. 100 
Generelle rammer Her gælder også de generelle rammer 

Status

Vedtaget