Nyborg Kommune

Du er her: Home Rammer Rammebestemmelser for enkeltområder Vedtaget 1.R.13

1.R.13

Bestemmelser

Plannummer 1.R.13 
Plannavn Nyborg, voldterrænet 
Anvendelse generelt Rekreativt område 
Anvendelse specifik Rekreativt grønt område 
Anvendelse konkret Bypark 
Fremtidig zonestatus Byzone 
Zonestatus Byzone 
Plandistrikt Nyborg 
Trafik Stiforbindelser skal bevares 
Lokalplaner Området er delvist omfattet af lokalplan nr. 16 og 142 
Særlige bestemmelser Under iagtagelse af fredningsbestemmelserne kan der etableres legepladser o. lign. 
Generelle rammer Her gælder også de generelle rammer 

Status

Vedtaget