Nyborg Kommune

Du er her: Home Rammer Rammebestemmelser for enkeltområder Vedtaget 1.R.14

1.R.14

Bestemmelser

Plannummer 1.R.14 
Plannavn Nyborg, havnebadet 
Anvendelse generelt Rekreativt område 
Anvendelse specifik Rekreativt område 
Anvendelse konkret Strandareal 
Fremtidig zonestatus Byzone 
Zonestatus Landzone 
Plandistrikt Nyborg 
Lokalplaner Området er delvist omfattet af lokalplan nr. 112a og 112D 
Særlige bestemmelser Havnebadeanlæg 
Generelle rammer Her gælder også de generelle rammer 

Status

Vedtaget