Nyborg Kommune

Du er her: Home Rammer Rammebestemmelser for enkeltområder Vedtaget 1.R.15

1.R.15

Bestemmelser

Plannummer 1.R.15 
Plannavn Nyborg, Havekolonien Helgetoften 
Anvendelse generelt Rekreativt område 
Anvendelse specifik Kolonihaver 
Fremtidig zonestatus Byzone 
Zonestatus Byzone 
Plandistrikt Nyborg 
Max. antal etager 1 etage 
Max. bygningshøjde 3 m 
Bebyggelsens omfang Området rummer kolonihaveforeningen Helgetoften, der kan bebygges i overenstemmelse med kolonihavereglementet. 
Trafik Stiforbindelser til det rekreative stinet bevares 
Generelle rammer Her gælder også de generelle rammer 

Status

Vedtaget