Nyborg Kommune

Du er her: Home Rammer Rammebestemmelser for enkeltområder Vedtaget 1.R.16

1.R.16

Bestemmelser

Plannummer 1.R.16 
Plannavn Nyborg, Telegraf- og Ladegårdsskoven 
Anvendelse generelt Rekreativt område 
Anvendelse specifik Rekreativt grønt område 
Anvendelse konkret Naturområde 
Fremtidig zonestatus Landzone 
Zonestatus Landzone 
Plandistrikt Nyborg 
Max. antal etager 1 etage 
Max. bygningshøjde 3 m 
Bebyggelsens omfang Området rummer kolonihaver, der kan bebygges i overenstemmelse med kolonihavereglementet. 
Trafik Det rekreative stisystem skal opretholdes 
Generelle rammer Her gælder også de generelle rammer 

Status

Vedtaget