Nyborg Kommune

Du er her: Home Rammer Rammebestemmelser for enkeltområder Vedtaget 1.R.18

1.R.18

Bestemmelser

Plannummer 1.R.18 
Plannavn Nyborg, v. Pilsmosen 
Anvendelse generelt Rekreativt område 
Anvendelse specifik Rekreativt grønt område 
Anvendelse konkret Grøn kile 
Fremtidig zonestatus Byzone 
Zonestatus Byzone 
Plandistrikt Nyborg 
Anvendelse Området skal bevares som grønt område med regnvandsbassin og andre tekniske anlæg. 
Lokalplaner Området er delvist omfattet af lokalplan nr. 53 
Særlige bestemmelser Området må ikke udstykkes eller bebygges. 
Generelle rammer Her gælder også de generelle rammer 

Status

Vedtaget