Nyborg Kommune

Du er her: Home Rammer Rammebestemmelser for enkeltområder Vedtaget 1.R.19

1.R.19

Bestemmelser

Plannummer 1.R.19 
Plannavn Nyborg, Lystbådehavnen 
Anvendelse generelt Rekreativt område 
Anvendelse specifik Lystbådehavn 
Anvendelse konkret Lystbådehavn 
Fremtidig zonestatus Byzone 
Zonestatus Byzone 
Plandistrikt Nyborg 
Max. antal etager 1½ etage 
Max. bygningshøjde 7 m 
Min. miljøklasse
Max. miljøklasse
Anvendelse Området skal anvendes til maritime aktiviteter så som klubhuse, servicebygninger og sejlerbutikker 
Opholdsarealer Området skal omkrandses af markante beplantningsbælter både af hensyn til naboers indblik og områdets funktion som rekreativt anlæg. 
Trafik Eksisterende stiforbindelser i området skal opretholdes og forbindes med kommunens sammenhængende rekreative stisystem. 
Lokalplaner Området er omfattet af lokalplan nr. 72 
Særlige bestemmelser Bebyggelsen skal have maritimt udtryk. 
Generelle rammer Her gælder også de generelle rammer 

Status

Vedtaget