Nyborg Kommune

Du er her: Home Rammer Rammebestemmelser for enkeltområder Vedtaget 1.R.20

1.R.20

Bestemmelser

Plannummer 1.R.20 
Plannavn Nyborg, Grønningen Ravnekær 
Anvendelse generelt Rekreativt område 
Anvendelse specifik Rekreativt grønt område 
Anvendelse konkret Fælles friareal i tilknytning til flere boligbebyggelser 
Fremtidig zonestatus Byzone 
Zonestatus Byzone 
Plandistrikt Nyborg 
Max. antal etager 1½ etage 
Max. bygningshøjde 8,5 m 
Anvendelse Området kan anvendes til boldbaner, legeplads, kolonihaver, arealer til dyrehold og institutionsformål m.v. 
Bebyggelsens omfang I området ved gården og vandhullet kan placeres bebyggelse til institutioner, fælleshus, værksted m.m. Området rummer kolonihaveforeningen Ravnekær, der kan bebygges i overenstemmelse med kolonihavereglementet. 
Opholdsarealer Søen og området omkring skal forskønnes og holdes i god miljømæssig stand. 
Trafik Stisystemer på tværs af arealet mellem boligområderne skal opretholdes. 
Lokalplaner Området er omfattet af lokalplan nr. 140 
Generelle rammer Her gælder også de generelle rammer 

Status

Vedtaget