Nyborg Kommune

Du er her: Home Rammer Rammebestemmelser for enkeltområder Vedtaget 1.R.22

1.R.22

Bestemmelser

Plannummer 1.R.22 
Plannavn Nyborg, Grønt område ved Jagtenborg 
Anvendelse generelt Rekreativt område 
Anvendelse specifik Rekreativt grønt område 
Fremtidig zonestatus Byzone 
Zonestatus By- og landzone 
Plandistrikt Nyborg 
Opholdsarealer Pilsmosen er §3 område der skal bevares og beskyttes. Området fungerer som en del af en sammenhængende grøn korridor. 
Trafik Områdets stiforbindelser skal tilsluttes cykelsti ved Fynsvej og rekreativ sti i det tidligere jernbanetracé 
Generelle rammer Her gælder også de generelle rammer 

Status

Vedtaget