Nyborg Kommune

Du er her: Home Rammer Rammebestemmelser for enkeltområder Vedtaget 1.R.23

1.R.23

Bestemmelser

Plannummer 1.R.23 
Plannavn Nyborg, Svanedammen 
Anvendelse generelt Rekreativt område 
Anvendelse specifik Rekreativt grønt område 
Anvendelse konkret Engareal 
Fremtidig zonestatus Byzone 
Zonestatus By- og landzone 
Plandistrikt Nyborg 
Anvendelse Engarealer til afgræsning samt tilholdssted for fritidsklubber. 
Bebyggelsens omfang Området rummer kolonihaveforeningen Elefanthøjen, der kan bebygges i overenstemmelse med kolonihavereglementet. Der kan opføres mindre bygninger til områdets drift f.eks. fæskure i træ med græstag. 
Trafik Stiforbindelser skal opretholdes. 
Lokalplaner Området er delvist omfattet af byplanvedtægt nr. 3 
Generelle rammer Her gælder også de generelle rammer 

Status

Vedtaget