Nyborg Kommune

Du er her: Home Rammer Rammebestemmelser for enkeltområder Vedtaget 1.R.24

1.R.24

Bestemmelser

Plannummer 1.R.24 
Plannavn Nyborg, Lystbådehavn 'Tømmergraven' 
Anvendelse generelt Rekreativt område 
Anvendelse specifik Lystbådehavn 
Anvendelse konkret Lystbådehavn 
Fremtidig zonestatus Byzone 
Zonestatus By- og landzone 
Plandistrikt Nyborg 
Bebyggelsens omfang Der kan tillades opført mindre toiletbygninger og lignende i tilknytning til områdets funktion som lystbådehavn 
Opholdsarealer Lystbådehavnen skal have karakter af offentligt rekreativt område. 
Trafik Offentlige promenader skal fri- og opretholdes. 
Generelle rammer Her gælder også de generelle rammer 

Status

Vedtaget