Nyborg Kommune

Du er her: Home Rammer Rammebestemmelser for enkeltområder Vedtaget 1.R.3

1.R.3

Bestemmelser

Plannummer 1.R.3 
Plannavn Nyborg, Strandområde 
Anvendelse generelt Rekreativt område 
Anvendelse specifik Rekreativt grønt område 
Anvendelse konkret Strandareal 
Fremtidig zonestatus Byzone og sommerhusområde 
Zonestatus Byzone, landzone og sommerhusområde 
Plandistrikt Nyborg 
Anvendelse Offentlig badestrand 
Bebyggelsens omfang Der kan opføres mindre toiletbygninger og lignende i tilknytning til områdets funktion som badestrand med en max. højde på 3 m. 
Miljø Der kan altid etableres nødvendig kystsikring 
Særlige bestemmelser Der må ikke etableres hindringer for fri passage på sti og sandstrand. 
Generelle rammer Her gælder også de generelle rammer 

Status

Vedtaget