Nyborg Kommune

Du er her: Home Rammer Rammebestemmelser for enkeltområder Vedtaget 1.R.4

1.R.4

Bestemmelser

Plannummer 1.R.4 
Plannavn Nyborg, Chr.lundsskoven m.fl. 
Anvendelse generelt Rekreativt område 
Anvendelse specifik Rekreativt grønt område 
Fremtidig zonestatus By- og landzone 
Zonestatus By- og landzone 
Plandistrikt Nyborg 
Anvendelse Restaurationsvirksomhed med få overnatningsmuligheder kan opretholdes. 
Bebyggelsens omfang Der må opføres mindre bygninger i tilknytning til områdets drift og rekreative udnyttelse 
Trafik Områdets stinet skal vedligeholdes og afmærkes som motions, vandre og eller ridestier. 
Generelle rammer Her gælder også de generelle rammer 

Status

Vedtaget