Nyborg Kommune

Du er her: Home Rammer Rammebestemmelser for enkeltområder Vedtaget 1.R.5

1.R.5

Bestemmelser

Plannummer 1.R.5 
Plannavn Nyborg, Hotel Hesselet 
Anvendelse generelt Rekreativt område 
Anvendelse specifik Feriecentre 
Anvendelse konkret Hotel 
Fremtidig zonestatus Byzone 
Zonestatus By- og landzone 
Plandistrikt Nyborg 
Bebyggelsesprocent 45% 
Bebyggelsesprocent af den enkelte ejendom 
Max. antal etager 2 etager 
Max. bygningshøjde 8,5 m 
Opholdsarealer Området må ikke hegnes idet der skal være fri adgang til skov og strand. 
Lokalplaner Området er delvist omfattet af lokalplan nr. 202 
Generelle rammer Her gælder også de generelle rammer 

Status

Vedtaget