Nyborg Kommune

Du er her: Home Rammer Rammebestemmelser for enkeltområder Vedtaget 1.R.6

1.R.6

Bestemmelser

Plannummer 1.R.6 
Plannavn Hotel Nyborg Strand 
Anvendelse generelt Rekreativt område 
Anvendelse specifik Rekreativt område 
Anvendelse konkret Kursus og konferencecenter 
Fremtidig zonestatus Byzone og sommerhusområde 
Zonestatus Byzone og sommerhusområde 
Plandistrikt Nyborg 
Bebyggelsesprocent 70 
Bebyggelsesprocent af den enkelte ejendom 
Max. antal etager 6 etager 
Max. bygningshøjde 24 
Anvendelse Området må anvendes til hotel- kursus- og konferencevirksomhed. 
Bebyggelsens omfang Bebyggelsen må opføres i 4 etager med en max højde på 16 meter, dog i enkelte områder op til 6 etager med en maksimal bygningshøjde på 24 meter. 
Opholdsarealer Parksområdet ved hotettet skal opretholdes og der skal være levende hegn mod nabobeboelser. 
Miljø Det skal sikres at trafik på p-plads generer nabobebyggelser mindst muligt. 
Trafik Stiforbindelsen mellem Vagtstien og Christianslundsvej skal opretholdes. 
Lokalplaner Området er omfattet af lokalplan 232. 
Generelle rammer Her gælder også de generelle rammer 

Status

Vedtaget