Nyborg Kommune

Du er her: Home Rammer Rammebestemmelser for enkeltområder Vedtaget 1.R.7

1.R.7

Bestemmelser

Plannummer 1.R.7 
Plannavn Nyborg, Idrætsparken 
Anvendelse generelt Rekreativt område 
Anvendelse specifik Idrætsanlæg 
Anvendelse konkret Andre idrætsanlæg 
Fremtidig zonestatus Byzone 
Zonestatus Byzone 
Plandistrikt Nyborg 
Bebyggelsesprocent 10% 
Bebyggelsesprocent af den enkelte ejendom 
Max. antal etager 3 etager 
Max. bygningshøjde 12 m 
Lokalplaner Området er omfattet af byplanvedtægt nr. 3 
Særlige bestemmelser Området skal lokalplanlægges forinden der kan ske yderligere bebyggelse 
Generelle rammer Her gælder også de generelle rammer 

Status

Vedtaget