Nyborg Kommune

Du er her: Home Rammer Rammebestemmelser for enkeltområder Vedtaget 1.R.8

1.R.8

Bestemmelser

Plannummer 1.R.8 
Plannavn Nyborg, Storebæltscentret 
Anvendelse generelt Rekreativt område 
Anvendelse specifik Feriecentre 
Anvendelse konkret Kursus og konferencecenter 
Fremtidig zonestatus Byzone 
Zonestatus Byzone 
Plandistrikt Nyborg 
Bebyggelsesprocent 40% 
Bebyggelsesprocent af den enkelte ejendom 
Max. antal etager 2 etager 
Max. bygningshøjde 11 m 
Anvendelse Hotel og kursusvirksomhed 
Bebyggelsens omfang Bevaringsværdige bygninger skal bevares og evt. nybyggeri skal opføres under hensyntagen til den stedlige byggeskik, materialer og farver. 
Opholdsarealer Der skal være naturlig overgang til strandområderne. 
Lokalplaner Området er omfattet af lokalplan nr. 220 
Generelle rammer Her gælder også de generelle rammer 

Status

Vedtaget