Nyborg Kommune

Du er her: Home Rammer Rammebestemmelser for enkeltområder Vedtaget 1.R.9

1.R.9

Bestemmelser

Plannummer 1.R.9 
Plannavn Nyborg, Nyborg Strandcamping v. Hjejlevej 
Anvendelse generelt Rekreativt område 
Anvendelse specifik Campingplads 
Anvendelse konkret Campingplads 
Fremtidig zonestatus Byzone 
Zonestatus Byzone 
Plandistrikt Nyborg 
Max. antal etager 1½ etage 
Max. bygningshøjde 8,5 m 
Anvendelse Campingplads med kiosk til områdetsdrift og lejerchefbolig. 
Opholdsarealer Der skal sikres adgang og overgang til strandarealet. 
Lokalplaner Området er omfattet af lokalplan nr. 138 
Særlige bestemmelser Kapacitet 205 campingenheder, heraf 18 til autocampere. Af de 205 enheder kan max 30% udnyttes til hytter, ialt max 61 hytter. Heraf kan opføres 20 hytter af 25 m2. 
Generelle rammer Her gælder også de generelle rammer 

Status

Vedtaget