Nyborg Kommune

Du er her: Home Rammer Rammebestemmelser for enkeltområder Vedtaget 1.T.1

1.T.1

Bestemmelser

Plannummer 1.T.1 
Plannavn Nyborg, stationsområdet 
Anvendelse generelt Tekniske anlæg 
Anvendelse specifik Trafikanlæg 
Anvendelse konkret Jernbanestation 
Fremtidig zonestatus Byzone 
Zonestatus Byzone 
Plandistrikt Nyborg 
Max. antal etager 3 etager 
Max. bygningshøjde 15 m 
Anvendelse Der kan i forbindelse med stationen etableres mindre butikker, caféer, og anden privat servicevirksomhed til servicering af passagerer. 
Bebyggelsens omfang Der kan tillades opført p-hus i indtil 3 etager på stationområdet. 
Lokalplaner Området er omfattet af lokalplan nr. 100 
Særlige bestemmelser Der kan i området opføres et etageareal på max 17.500 m2 
Generelle rammer Her gælder også de generelle rammer 

Status

Vedtaget