Nyborg Kommune

Du er her: Home Rammer Rammebestemmelser for enkeltområder Vedtaget 1.T.2

1.T.2

Bestemmelser

Plannummer 1.T.2 
Plannavn Nyborg, motorvej 
Anvendelse generelt Tekniske anlæg 
Anvendelse specifik Trafikanlæg 
Anvendelse konkret Baneanlæg, serviceerhverv 
Fremtidig zonestatus By- og landzone 
Zonestatus By- og landzone 
Plandistrikt Tårup 
Anvendelse Motorvejsanlæg 
Opholdsarealer De tidligere opmarcharealer på Knudshoved er omfattet af Knudshovedfredningen. 
Lokalplaner Området er delvist omfattet af lokalplan nr. 36 
Generelle rammer Her gælder også de generelle rammer 

Status

Vedtaget