Nyborg Kommune

Du er her: Home Rammer Rammebestemmelser for enkeltområder Vedtaget 1.T.3

1.T.3

Bestemmelser

Plannummer 1.T.3 
Plannavn Nyborg, Havnefronten 
Anvendelse generelt Tekniske anlæg 
Anvendelse specifik Trafikanlæg 
Fremtidig zonestatus Byzone 
Zonestatus Byzone 
Plandistrikt Tårup 
Anvendelse Parkeringsplads og havnefront som indgår i en rekreativ anvendelse af havnearealet. 
Bebyggelsens omfang Der kan tillades opført mindre toiletbygninger og lignende i tilknytning til områdets funktion. 
Opholdsarealer Havnepladsen er et offentligt fri- og opholdsareal for hele byen. Pladsen kan anvendes til torveplads med markeder. Boder må ikke være permanente. 
Trafik Offentlige promenader skal fri- og opretholdes. 
Lokalplaner Området er delvist omfattet af lokalplan nr. 16, 112C og 126 
Generelle rammer Her gælder også de generelle rammer 

Status

Vedtaget