Nyborg Kommune

Du er her: Home Rammer Rammebestemmelser for enkeltområder Vedtaget 20.T.1

20.T.1

Bestemmelser

Plannummer 20.T.1 
Plannavn Ellested, køreteknisk anlæg 
Anvendelse generelt Tekniske anlæg 
Anvendelse specifik Trafikanlæg 
Fremtidig zonestatus Byzone 
Zonestatus Byzone 
Plandistrikt Ellested 
Anvendelse Køreteknisk anlæg 
Bebyggelsens omfang Evt. ny bebyggelse skal opføres ved Ellestedvej. 
Opholdsarealer Området omkring søen skal bevares som grønt område og må ikke inddrages i anlægget. 
Generelle rammer Her gælder også de generelle rammer 

Status

Vedtaget