Nyborg Kommune

Du er her: Home Rammer Rammebestemmelser for enkeltområder Vedtaget 21.O.1

21.O.1

Bestemmelser

Plannummer 21.O.1 
Plannavn Kullerup, kirke 
Anvendelse generelt Område til offentlige formål 
Anvendelse specifik Kirke og kirkegård 
Anvendelse konkret Kulturhus 
Fremtidig zonestatus Landzone 
Zonestatus Landzone 
Plandistrikt Kullerup 
Max. bygningshøjde 6 m 
Bebyggelsens omfang Der må opføres småbygninger til områdets drift. 
Generelle rammer Her gælder også de generelle rammer 

Status

Vedtaget