Nyborg Kommune

Du er her: Home Rammer Rammebestemmelser for enkeltområder Vedtaget 2.B.4

2.B.4

Bestemmelser

Plannummer 2.B.4 
Plannavn Ullerslev, Boligomr. Ullerslev ØST 
Anvendelse generelt Boligområde 
Anvendelse specifik Blandet boligområde 
Anvendelse konkret Åben lav fremherskende 
Fremtidig zonestatus Byzone 
Zonestatus Byzone 
Plandistrikt Ullerslev 
Bebyggelsesprocent 30% 
Bebyggelsesprocent af rammeområde under ét 
Max. antal etager 1½ etage 
Max. bygningshøjde 8,5 m 
Bebyggelsens omfang Bebyggelsesprocent for åben-lav 30, tæt-lav 35% 
Opholdsarealer Søerne og området omkring dem, skal bevares som fælles friareal og skal holdes i god miljømæssig stand. 
Lokalplaner Området er delvist omfattet af lokalplan nr. 12, 22 og 39 
Generelle rammer Her gælder også de generelle rammer 

Status

Vedtaget