Nyborg Kommune

Du er her: Home Rammer Rammebestemmelser for enkeltområder Vedtaget 2.B.5

2.B.5

Bestemmelser

Plannummer 2.B.5 
Plannavn Ullerslev, Boligomr. Brugskrogen m.m. 
Anvendelse generelt Boligområde 
Anvendelse specifik Blandet boligområde 
Anvendelse konkret Åben lav fremherskende 
Fremtidig zonestatus Byzone 
Zonestatus Byzone 
Plandistrikt Ullerslev 
Bebyggelsesprocent 30% 
Bebyggelsesprocent af rammeområde under ét 
Max. antal etager 1½ etage 
Max. bygningshøjde 8,5 m 
Bebyggelsens omfang Bebyggelsesprocent åben-lav 30, tæt-lav 35%. Bygninger opført før 1950 registreres og de bevaringsværdige udpeges. Udpegede bygninger bevares og evt. ny-, om- og tilbygninger udføres under hensyntagen til den stedlige byggeskik, materialer og farver. 
Generelle rammer Her gælder også de generelle rammer 

Status

Vedtaget