Nyborg Kommune

Du er her: Home Rammer Rammebestemmelser for enkeltområder Vedtaget 2.B.8

2.B.8

Bestemmelser

Plannummer 2.B.8 
Plannavn Ullerslev, Boliger Vestergaard 
Anvendelse generelt Boligområde 
Anvendelse specifik Boligområde - Tæt lav 
Anvendelse konkret Tæt lav 
Fremtidig zonestatus Byzone 
Zonestatus Byzone 
Plandistrikt Ullerslev 
Bebyggelsens omfang Der kan ikke etableres ny bebyggelse, der kan indrettes max. 12 boliger i eksist. stuehus og driftsbygninger. 
Trafik Området skal trafikbetjenes fra p-plads ved forsamlingshus. 
Lokalplaner Området er omfattet af lokalplan nr. 214 
Generelle rammer Her gælder også de generelle rammer 

Status

Vedtaget