Nyborg Kommune

Du er her: Home Rammer Rammebestemmelser for enkeltområder Vedtaget 2.BL.2

2.BL.2

Bestemmelser

Plannummer 2.BL.2 
Plannavn Ullerslev, Bolig- og erhvervsomr. Svendborgvej/Vestergade 
Anvendelse generelt Blandet bolig og erhverv 
Anvendelse specifik Blandet bolig og erhverv 
Anvendelse konkret Blandet bolig og erhvervsbebyggelse 
Fremtidig zonestatus Byzone 
Zonestatus Byzone 
Plandistrikt Ullerslev 
Bebyggelsesprocent 30% 
Bebyggelsesprocent af rammeområde under ét 
Max. antal etager 1½ etage 
Max. bygningshøjde 8,5 m 
Min. miljøklasse
Max. miljøklasse
Bebyggelsens omfang Bygninger opført før 1950 registreres og de bevaringsværdige bygninger udpeges. De udpegede bygninger bevares og evt. nybyggeri, om- og tilbygninger skal udføres under hensyntagen til den stedlige byggeskik, materialer og farver. 
Opholdsarealer Naturområde med sø og skov skal bevares 
Lokalplaner Området er delvist omfattet af lokalplan nr. 28 
Særlige bestemmelser Der kan ikke udstykkes yderligere i området grundet naturbeskyttede områder. 
Generelle rammer Her gælder også de generelle rammer 

Status

Vedtaget