Nyborg Kommune

Du er her: Home Rammer Rammebestemmelser for enkeltområder Vedtaget 2.BL.3

2.BL.3

Bestemmelser

Plannummer 2.BL.3 
Plannavn Ullerslev, Bolig og erhvervsomr. Odensevej, Nyborgvej og Kertemindevej 
Anvendelse generelt Blandet bolig og erhverv 
Anvendelse specifik Blandet bolig og erhverv 
Anvendelse konkret Blandet bolig og erhvervsbebyggelse 
Fremtidig zonestatus Byzone 
Zonestatus Byzone 
Plandistrikt Ullerslev 
Bebyggelsesprocent 30% 
Bebyggelsesprocent af rammeområde under ét 
Max. antal etager 2 etager 
Max. bygningshøjde 8,5 m 
Min. miljøklasse
Max. miljøklasse
Anvendelse Langs hovedlandevejen skal der være den traditionelle sammensætning af bolig og erhverv, herunder butikker. 
Bebyggelsens omfang Bygninger opført før 1950 registreres og de bevaringsværdige bygninger udpeges. De udpegede bygninger bevares og evt. nybyggeri, om- og tilbygninger skal udføres under hensyntagen til den stedlige byggeskik, materialer og farver. 
Lokalplaner Området er delvist området er omfattet af lokalplan nr. 19, 21 og 42 
Særlige bestemmelser Matr. nr. 13 i og 107 b Ullerslev by, Ullerslev kan kun bebygges med facadebebyggelse mod Kertemindevej, bagarealerne skal friholdes for yderligere udstykning og bebyggelse. 
Generelle rammer Her gælder også de generelle rammer 

Status

Vedtaget