Nyborg Kommune

Du er her: Home Rammer Rammebestemmelser for enkeltområder Vedtaget 2.E.1

2.E.1

Bestemmelser

Plannummer 2.E.1 
Plannavn Ullerslev, Håndværkeromr. Solholm 
Anvendelse generelt Erhvervsområde 
Anvendelse specifik Lettere industri 
Anvendelse konkret Lettere industri 
Fremtidig zonestatus Byzone 
Zonestatus Byzone 
Plandistrikt Ullerslev 
Bebyggelsesprocent 40% 
Bebyggelsesprocent af den enkelte ejendom 
Max. bebygget grundareal i m2 40% 
Max. rumfang m3 pr. m2 2.5 
Min. miljøklasse
Max. miljøklasse
Lokalplaner Området er delvist omfattet af lokalplan nr. 6 og 16 
Særlige bestemmelser Mindste grundstørrelse 1200m2. 
Generelle rammer Her gælder også de generelle rammer 

Status

Vedtaget