Nyborg Kommune

Du er her: Home Rammer Rammebestemmelser for enkeltområder Vedtaget 2.E.2

2.E.2

Bestemmelser

Plannummer 2.E.2 
Plannavn Ullerslev, Erhvervsomr. Bøgeskovvej 
Anvendelse generelt Erhvervsområde 
Anvendelse specifik Lettere industri 
Anvendelse konkret Lettere industri 
Fremtidig zonestatus Byzone 
Zonestatus By- og landzone 
Plandistrikt Ullerslev 
Bebyggelsesprocent 40% 
Bebyggelsesprocent af den enkelte ejendom 
Max. bebygget grundareal i m2 40% 
Max. rumfang m3 pr. m2 2.5 
Max. bygningshøjde 11 m 
Min. miljøklasse
Max. miljøklasse
Lokalplaner Området er omfattet af lokalplan nr. 9 
Særlige bestemmelser Mindste grundstørrelse 2000 m2, mindste facadelængde mod vej 30 m. 
Generelle rammer Her gælder også de generelle rammer 

Status

Vedtaget