Nyborg Kommune

Du er her: Home Rammer Rammebestemmelser for enkeltområder Vedtaget 2.E.3

2.E.3

Bestemmelser

Plannummer 2.E.3 
Plannavn Ullerslev, Erhvervsomr. Damsgårdsvej 
Anvendelse generelt Erhvervsområde 
Anvendelse specifik Lettere industri 
Anvendelse konkret Lettere industri 
Fremtidig zonestatus Byzone 
Zonestatus By- og landzone 
Plandistrikt Ullerslev 
Bebyggelsesprocent 45% 
Bebyggelsesprocent af rammeområde under ét 
Max. bebygget grundareal i m2 45% 
Max. rumfang m3 pr. m2 2.5 
Max. bygningshøjde 11 m 
Min. miljøklasse
Max. miljøklasse
Bebyggelsens omfang Langs landevejen skal der tilstræbes at skabe et helhedspræg med beplantning, tilpasset skiltning og arkitektonisk kvalitet således det visuelle indtryk bliver godt. 
Miljø Der skal ske landskabelig bearbejdning af overgangen til det åbne land i form af beplantning af naturligt hjemmehørende plantearter. 
Lokalplaner Området er delvist omfattet af lokalplan nr. 17 
Særlige bestemmelser Mindste grundstørrelse 2000m2. 
Generelle rammer Her gælder også de generelle rammer 

Status

Vedtaget