Nyborg Kommune

Du er her: Home Rammer Rammebestemmelser for enkeltområder Vedtaget 2.E.4

2.E.4

Bestemmelser

Plannummer 2.E.4 
Plannavn Ullerslev, Erhvervsomr. Savmøllen og Mullerup 
Anvendelse generelt Erhvervsområde 
Anvendelse specifik Industri 
Anvendelse konkret Lettere industri 
Fremtidig zonestatus Byzone 
Zonestatus By- og landzone 
Plandistrikt Ullerslev 
Bebyggelsesprocent 45% 
Bebyggelsesprocent af rammeområde under ét 
Max. bebygget grundareal i m2 45% 
Max. rumfang m3 pr. m2 2.5 
Max. bygningshøjde 11 m 
Min. miljøklasse
Max. miljøklasse
Opholdsarealer Naturområde omkring sø skal fastholdes. 
Lokalplaner Området er delvist omfattet af lokalplan nr. 34 
Særlige bestemmelser Mindste grundstørrelse 2000m2. 
Generelle rammer Her gælder også de generelle rammer 

Status

Vedtaget