Nyborg Kommune

Du er her: Home Rammer Rammebestemmelser for enkeltområder Vedtaget 2.O.1

2.O.1

Bestemmelser

Plannummer 2.O.1 
Plannavn Ullerslev, off.omr. Søndre skole 
Anvendelse generelt Område til offentlige formål 
Anvendelse specifik Kulturelle institutioner 
Anvendelse konkret Skole 
Fremtidig zonestatus Byzone 
Zonestatus Byzone 
Plandistrikt Ullerslev 
Max. antal etager 1½ etage 
Max. bygningshøjde 8,5 m 
Anvendelse Området kan anvendes til kultur-og fritidsformål så som, klublokaler, undervisning og sport. 
Bebyggelsens omfang Bygningerne er bevaringsværdige bygninger og skal bevares som et samlet anlæg. Om- og tilbygninger skal udføres under hensyntagen til den stedlige byggeskik, materialer og farver. 
Opholdsarealer Den gamle landbohave bør bevares. 
Generelle rammer Her gælder også de generelle rammer 

Status

Vedtaget