Nyborg Kommune

Du er her: Home Rammer Rammebestemmelser for enkeltområder Vedtaget 2.O.2

2.O.2

Bestemmelser

Plannummer 2.O.2 
Plannavn Ullerslev, Kaliffenlund 
Anvendelse generelt Område til offentlige formål 
Anvendelse specifik Kulturelle institutioner 
Fremtidig zonestatus Landzone 
Zonestatus Landzone 
Plandistrikt Ullerslev 
Bebyggelsesprocent 10% 
Bebyggelsesprocent af den enkelte ejendom 
Max. antal etager 1 etage 
Max. bygningshøjde 4,5 m 
Anvendelse Fritids- og friluftsaktiviteter. 
Områdets anvendelse Fritisområde til klubber, kolonihaver m.m. 
Bebyggelsens omfang Området rummer kolonihaver, der kan bebygges i overenstemmelse med kolonihavereglementet. 
Lokalplaner Området er omfattet af lokalplan nr. 30 
Generelle rammer Her gælder også de generelle rammer 

Status

Vedtaget