Nyborg Kommune

Du er her: Home Rammer Rammebestemmelser for enkeltområder Vedtaget 2.O.4

2.O.4

Bestemmelser

Plannummer 2.O.4 
Plannavn Ullerslev, Egevang 
Anvendelse generelt Område til offentlige formål 
Anvendelse specifik Sociale institutioner 
Anvendelse konkret Ældrecenter 
Fremtidig zonestatus Byzone 
Zonestatus Byzone 
Plandistrikt Ullerslev 
Bebyggelsesprocent 40% 
Bebyggelsesprocent af rammeområde under ét 
Max. antal etager 2 etager 
Max. bygningshøjde 11,5 m 
Lokalplaner Området er delvist omfattet af lokalplan nr. 15 
Generelle rammer Her gælder også de generelle rammer 

Status

Vedtaget