Nyborg Kommune

Du er her: Home Rammer Rammebestemmelser for enkeltområder Vedtaget 2.O.5

2.O.5

Bestemmelser

Plannummer 2.O.5 
Plannavn Ullerslev, offentligt område til Kirke og kirkegaard 
Anvendelse generelt Område til offentlige formål 
Anvendelse specifik Kirke og kirkegård 
Anvendelse konkret Kulturhus 
Fremtidig zonestatus Byzone 
Zonestatus Byzone 
Plandistrikt Ullerslev 
Max. bygningshøjde 6 m 
Anvendelse Der kan etableres skovkirkegård i områdets østlige del. 
Bebyggelsens omfang Der må opføres småbygninger til områdets drift. Bevaringsværdige bygninger skal bevares og evt. nybyggeri skal opføres under hensyntagen til den stedlige byggeskik, materialer og farver. 
Lokalplaner Området er delvist omfattet af lokalplan nr. 207. 
Generelle rammer Her gælder også de generelle rammer 

Status

Vedtaget