Nyborg Kommune

Du er her: Home Rammer Rammebestemmelser for enkeltområder Vedtaget 2.O.6

2.O.6

Bestemmelser

Plannummer 2.O.6 
Plannavn Ullerslev, offentligt område De gamles Hjem 
Anvendelse generelt Område til offentlige formål 
Anvendelse specifik Sundhedsinstitutioner 
Anvendelse konkret Ældrecenter 
Fremtidig zonestatus Byzone 
Zonestatus Byzone 
Plandistrikt Ullerslev 
Bebyggelsesprocent 40% 
Bebyggelsesprocent af den enkelte ejendom 
Max. antal etager 1½ etage 
Max. bygningshøjde 8,5 m 
Lokalplaner Området er delvist omfattet af lokalplan nr. 46 
Generelle rammer Her gælder også de generelle rammer 

Status

Vedtaget